Actualidad Noticias

Remodelació estructural, funcional i organitzativa de la Cirurgia Major Ambulatòria de l’Hospital Son llàtzer

16/05/2011
El passat mes d’abril, l’Hospital Son Llàtzer va posar en servei la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (UCMA) després d’una profunda remodelació funcional, estructural i organitzativa d’aquesta àrea per oferir una millor atenció als pacients i als seus familiars i per augmentar l’índex d’ambulatorització quirúrgica.

L’UCMA és una modalitat assistencial per a pacients les patologies dels quals permeten aplicar-los procediments quirúrgics en règim ambulatori. Això vol dir que un pacient pot ser donat d’alta hores després de la intervenció quirúrgica si no presenta complicacions.

Pel que fa als canvis estructurals, a l’UCMA s’han creat una sala de cures intermèdies (amb quatre llits) i dues consultes preoperatòries d’alta resolució (una d’anestesiologia i una d’infermeria). També s’hi ha ampliat la sala d’espera per als usuaris i s’hi ha habilitat una zona administrativa per a la recepció dels pacients i per al procés d’altes mèdiques.

També s’han fet modificacions en el funcionament i en l’organització de l’UCMA que per als pacients suposen més comoditats i una atenció millor. Per exemple, el mateix dia que els pacients queden registrats en la llista d’espera quirúrgica poden ser visitats a la consulta i també fer-se les proves preoperatòries; això fa que hagin de tornar a l’Hospital just el dia de la intervenció.


Així mateix, des de que s’ha creat la sala de cures intermèdies, els pacients poden ser traslladats directament de la sala d’operacions a aquest espai o a una habitació de l’UCMA, depenent de l’estat que presentin després de la intervenció. Abans la reanimació dels pacients es feia a la Unitat de Reanimació del Pacient, lluny de l’UCMA.

Una altra innovació és la presència d’un metge anestesiòleg consultor durant l’horari de servei de l’UCMA, el qual s’ocupa de gestionar el procés clínic, de col·laborar amb el personal d’infermeria en les consultes d’alta resolució i d’atendre a la planta els pacients que ho necessitin. A més a més, els pacients que ja han estat donats d’alta disposen d’un número de telèfon per trucar-hi si se’ls presenta qualque dubte sobre el seu procés.

Per un altre costat, l’UCMA funciona de manera independent durant tot el procés d’atenció als pacients pel que fa tant als aspectes clínics com als administratius. Així mateix, la implantació d’un sistema d’enquestes permet saber el grau de satisfacció dels pacients i, en conseqüència, detectar els aspectes que poden ser susceptibles de millorar.

 El coordinador mèdic del nou projecte és Javier Mata i la coordinadora d’infermeria n’és Yolanda March, que en el procés de reestructuració han comptat amb la col·laboració d’altres serveis, com ara Informàtica, Admissió i Qualitat. Actualment, l’UCMA està immersa en el procés de certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001:2008.

Amb relació a la filosofia que ha inspirat la remodelació de l’UCMA, Javier Mata explica que és important tenir cura de tot el procés a fi que els pacients puguin evitar l’ingrés hospitalari i dur a terme la recuperació a casa seva sense disminuir-ne la seguretat i oferint-los totes les garanties d’atenció.

Peu de foto: D’esquerra a dreta, Ana Pérez, directora de gestió operativa; Javier Mata, coordinador mèdic de l’UCMA; Pep Toni Cozar, infermer de referència de l’UCMA; i la resta de l’equip de la Unitat.