Actualidad Noticias

La Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital Son Llàtzer ha obtengut el certificat per la norma ISO 9001:2008

26/03/2016
La Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital Son Llàtzer ha rebut el diploma que acredita l’obtenció del certificat per la norma ISO 9001:2008. El gerent de l’Hospital, Xisco Marí, ha lliurat aquest distintiu a la responsable de la Unitat, Marga Covas, en un acte en el qual també han estat presents el director assistencial, José M.ª Gámez, i la responsable de la Unitat de Qualitat i Medi Ambient, Montse García.

La Unitat d’Atenció a l’Usuari i la Unitat de Qualitat de l’Hospital Son Llàtzer han treballat per obtenir el certificat ISO 9001:2008, orientat a aconseguir una gestió per processos de les sol·licituds que els usuaris presenten a l’Hospital. Aquesta certificació suposa una millora basada en els principis de l’ISO i en els valors de l’Hospital, aconseguida gràcies a l’esforç, a l’entusiasme i al treball en equip de tots els integrants de la Unitat d’Atenció a l’Usuari.

El certificat s’ha obtengut mitjançant una entitat independent que ha avaluat la conformitat del servei amb els requisits establits en les normes ISO. Aquesta distinció es concedeix després d’haver implantat els sistemes de gestió que asseguren el compliment de la legislació i la reglamentació aplicable en aquesta matèria.

La missió de l’Organització Internacional per a l’Estandardització —coneguda com ISO per les sigles en anglès d’International Organization for Standardization— és promoure el desenvolupament de la normalització entre les activitats afins al món a fi de facilitar l’intercanvi internacional de béns i serveis i, alhora, fomentar la cooperació internacional en els àmbits econòmic, científic, intel·lectual i tecnològic.

La norma UNE-EN ISO 9001 especifica els requisits d’un sistema de gestió de la qualitat. Es tracta d’una norma genèrica que s’aplica a qualsevol tipus d’organització i està basada en vuit principis de gestió de la qualitat, entre els quals destaquen l’orientació al client i la millora contínua. Per tant, és una eina de gestió l’objectiu principal de la qual és la satisfacció dels clients amb els serveis que reben.
L’obtenció dels certificats de qualitat respon a la idea de l’Hospital Son Llàtzer de millorar cada dia la qualitat de la gestió per oferir un servei excel·lent als seus pacients. Amb aquest objectiu s’ha posat en funcionament un sistema integrat de gestió que proporciona les eines necessàries per garantir la millora contínua, l’optimització eficient dels recursos i la protecció adequada de l’entorn.

Els sistemes de gestió normalitzats s’han introduït per promoure el desenvolupament de la qualitat en l’organització. La implantació d’aquesta norma permet a l’Hospital Son Llàtzer —entre altres aspectes— aplicar el rigor i la sistemàtica a la feina, mesurar l’evolució i els resultats per mitjà d’indicadors i millorar la qualitat dels serveis.

Amb aquesta nova certificació, l’Hospital Son Llàtzer ja disposa de 18 certificats de qualitat ISO 9001:2008, concretament en els serveis següents: Manteniment, Malaltia Renal Crònica, Formació, Docència, Laboratori de Fecundació in Vitro, Unitat de Reproducció, Informàtica, Control de Gestió, Urgències, Arxiu i Documentació Clínica, Admissió, Infermeria de Pregrau, Anatomia Patològica, Radiologia, Farmàcia, Hematologia, i Prevenció i Medicina del Treball, als quals s’ha afegit l’obtengut per la Unitat d’Atenció a l’Usuari, que és la primera de les Illes Balears que obté aquesta certificació, i amb això incrementa la llista d’unitats d’atenció a l’usuari certificades a la resta de l’estat.

Continuant amb aquesta aposta per la qualitat, el pròxim objectiu és certificar el Laboratori de Microbiologia, immers actualment en el procés per aconseguir el certificat per la norma ISO 9001: 2008.