Servicios y unidades Urologia Presentació

Urologia

La urologia és una especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de les malalties de l’aparell urinari (ronyó, vies urinàries renals i ureterals, bufeta i uretra), de la patologia retroperitoneal relacionada, com la suprarenal d’ambdós sexes, i de les malalties genitals dels homes, tant del tractament com de les intervencions quirúrgiques.

Atès que és una especialitat mèdica i quirúrgica, es dedica també al diagnòstic i al tractament mèdic de les infeccions urinàries i renals, de la incontinència urinària, de la litiasi (càlculs renals) i dels tumors. S’encarrega del diagnòstic d’aquestes malalties i d’altres de tipus urinari o genital, i també d’altres processos del retroperitoneu, per mitjà de tècniques endoscòpiques o ecogràfiques, i les tracta amb intervencions quirúrgiques quan és necessari.

El Servei d’Urologia es caracteritza per aplicar tècniques avançades de cirurgia mínimament invasiva —però de complexitat alta— per mitjà de la laparoscòpia. També desenvolupa cada any activitats científiques amb la participació en nombrosos congressos i seminaris. Des de 2007 té l’acreditació docent per a la formació d’especialistes d’urologia per mitjà del MIR.

Disposa de consultes externes específiques d’incontinència urinària, andrologia, pròstata d’alta resolució, urgències urològiques i urologia general, que inclou oncologia i litiasi. També disposa de diverses sales d’exploracions especials, on es duen a terme ecografies i biòpsies prostàtiques, proves d’incontinència urinària, endoscòpies urològiques i tractaments intravesicals de tumors, entre altres proves.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 039
  • Email: eferrer@hsll.es
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00